"Hiszek a csodákban. Hiszem, hogy feljegyzéseim valamiképpen, még magam sem tudom, hogyan, de eljutnak az emberekhez, ha nem is ma vagy holnap, hanem csak a távoli jövőben, amikor a világnak jut legalább egy rövidke napnyi ideje arra, hogy ősi leletekkel foglalkozzék, újabb öt fenyegető, a mostaniaknál nem kevésbé mulatságos kellemetlenségek küszöbén. És ki tudja..., elképzelhetőnek tartom, hogy véletlen-szülte művem végül is halhatatlan lesz, évszázadok kísérőjévé válik, hol üldözött, hol feldicsért, néha veszélyes, de mindig hasznos kísérőjévé. Én pedig, már mint testetlen árny, örülni fogok, ha elfeledett álmatlan éjszakáimnak e terméke hosszú időkig amolyan  titkos fegyver lesz az eljövendő zsarnokok, tigrisfajzatok, féleszű emberkínzók ellen."
  

Ajánló sorok, vélemények a kiadványokról

“ de a világot senki, még Zeusz sem győzte le, s aki lázad sorsa ellen, annak tudnia kell, hogy a világot nem lehet legyőzni, mert a sors éppen az, hogy

 a világot legyőzni nem lehet, és mégis lázadni kell, hogy a világ megtudja: vannak lázadók, akik nem hajlandók elfogadni a sorsot még akkor sem, ha

 lázadásuk értelmetlen, csakazértsem hajlandók elfogadni, csakazértis lázadnak, lázadhatnak, mert velük van Földanya,... s Földanya tudja, hogy a

 kegyetleneket csak az szoríthatja kordába, ha tudják és érzik: vannak lázadók.
“ Bretter György: Apollón és Nimfák 

 

 

web analytics